(1)
Korkmaz, H. . Araştırma Okulöncesi Yöneticilerinin Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Okul Verimliliği Üzerindeki Görüşlerinin İncelenmesi. JINENIS 2023, 2, 126-141.