(1)
ÇATALÇAM, M.; KIYAKLI, H. Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. JINENIS 2023, 2, 219-248.