(1)
YILMAZ ER, Özlem; BAL İNCEBACAK, B. Okul Müdürlerinin Okul Kültürü Üzerindeki Etkisinin Öğrenci Başarısına Etkisi. JINENIS 2024, 3, 20-44.