ÖÇAL, B. (2022). Covid-19’un Türkiye’nin Dış Ticaret Taşıma Türlerine Etkisinin İncelenmesi. JINENIS, 1(2), 65–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487537