Gürkan, S., & Dilsiz , T. (2023). SAMSUN’DAKİ GİRİŞİMCİ KADIN PROFİLİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. JINENIS, 2(2), 111–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.8163582