YILMAZ ER, Özlem, & BAL İNCEBACAK, B. (2024). Okul Müdürlerinin Okul Kültürü Üzerindeki Etkisinin Öğrenci Başarısına Etkisi. JINENIS, 3(1), 20–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.10726966