Covid-19’un Türkiye’nin Dış Ticaret Taşıma Türlerine Etkisinin İncelenmesi


Abstract views: 317 / PDF downloads: 136

Authors

  • Bora ÖÇAL Süleyman Demirel Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487537

Keywords:

Dış Ticaret, Lojistik, Taşımacılık, Covid-19

Abstract

Covid-19’un ortaya çıkması ve kısa bir süre içerisinde pandemi halini alması uluslararası alanda şok etkisi yaratmıştır. Bu durum ülke ve uluslararası kuruluşları pandeminin yayılmasını engellemek amacıyla ekonomik ve toplumsal alanda sıkı tedbirler almaya zorlamıştır. Alınan tedbirlerden uluslararası tedarik zinciri ciddi şekilde etkilenmiş ve dolayısıyla uluslararası ticaret ve ekonomi de zarar görmüştür. Ortaya çıkan bu durum ulusal ve uluslararası ekonomilerde daralmaya sebep olmuştur. Ekonomide yaşanan bu daralma ve uygulanan tedbirler uluslararası ticaretin en temel birleşenlerinden olan taşıma türlerinin de farklılaşmasına yol açmıştır. Bu çalışma, Covid-19’un Türkiye ihracat taşımalarında kullanılan taşıma şekillerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elektronik posta yoluyla elde edilen 2017-2021 yıllarına ait ihracat verileri sayısal yöntemlerle analiz edilmiş ve tablolar oluşturulmuştur. Elde edilen tablolar incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak Covid-19 pandemisi Türkiye toplam ihracatını önemli derecede daraltmıştır. Ancak bu süreçte Covid-19’un demiryolu taşımacılığına pozitif etki oluşturduğu ve demiryolu taşıma miktarlarının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca karayolu taşımacılığı pandemiden toplam ihracat kadar etkilenmemiş ve taşıma miktarlarında oransal olarak çok az düşüş yaşamıştır. Ancak havayolu ve denizyolu taşımacılıkları bu süreçten ciddi şekilde etkilenmişlerdir.  Bu çalışmada pandeminin etkilerinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde ciddi şekilde hissedildiği ve bu süreçte uygulanan yeni stratejiler neticesinde yılın dördüncü çeyreği itibariyle olumsuz etkinin azalmaya başladığı tespit edilmiştir.

References

Acar, G. (2021). Covid-19 Önlemlerinin Dış Ticaret İşlemlerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(2), 506-539.

Alnıpak, S. ve Kale, S. (2021). Covid-19 Sürecinin Ulaştırma Sektörü Finansal Performansına Etkileri. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6(IERFM Özel Sayısı), 139-156.

Arık, Ş., Gül, Z. B., Kula, M., Erdem, M. Ş. ve Çağatay, S. (2021). Covid-19 Pandemisinin Batı Akdeniz Bölge Ekonomisine Etkilerinin Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ile Analizi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(4).

Ay, İ. C. (2021). COVID-19 Pandemisinin Türkiye’nin İhracatı Üzerine Etkileri İçin Bir Analiz. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 6(1), 272-283.

Barua, S. (2020). COVID-19 Pandemic and World Trade: Some Analytical Notes. Available at SSRN 3577627.

Çütçü, İ. (2021). Pandemi Sonrası Dünya ve Türkiye’de Dış Ticaret. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5(12), 1-21.

Ece, N. J. (2020). Covid-19 Salgınının Konteyner Taşımacılığı ve Limanlarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 2(2), 47-66.

Espitia, A., Rocha, N. ve Ruta, M. (2020). Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets. World Bank Policy Research Working Paper, (9253).

Gruszczynski, L. (2020). The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?. European Journal of Risk Regulation, 11(2), 337-342.

Guan, D., Wang, D., Hallegatte, S., Davis, S. J., Huo, J., Li, S., ... ve Gong, P. (2020). Global Supply-Chain Effects of Covid-19 Control Measures. Nature Human Behaviour, 4(6), 577-587.

Obayelu, A. E., Edewor, S. E. ve Ogbe, A. O. (2020). Trade Effects, Policy Responses and Opportunities of COVID-19 Outbreak in Africa. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies.

Şenalp, E.Ş. ve Şenalp, B. (2021). Covid-19’un Türkiye’nin Dış Ticaret Dinamiklerine Etkileri. Covid–19 Araştırmaları, 182-199.

Uzun, E. (2021). Covid-19 Öncesi ve Sonrası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gümrüklerinden Yapılan İhracat ve İthalat Verilerindeki Değişimler. OPUS International Journal of Society Researches, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3593-3620.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) (2022). https://covid19.who.int/ Erişim Tarihi:06.11.2022.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

ÖÇAL, B. (2022). Covid-19’un Türkiye’nin Dış Ticaret Taşıma Türlerine Etkisinin İncelenmesi. JINENIS, 1(2), 65–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487537

Issue

Section

Articles