Organik Tarımda Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazar Olanakları


Abstract views: 397 / PDF downloads: 421

Authors

  • Mustafa YÜCEL Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  • Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun https://orcid.org/0000-0002-6193-9957

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487446

Keywords:

Organik Tarım, Pazar, İthalat/İhracat, Organic Agriculture , Market , Import / Export

Abstract

Dünya’da 2020 yılı itibariyle 120,6 milyar avroya ulaşan organik tarım pazarı her geçen yıl artmaktadır. Konvansiyonel tarımdan kaynaklı sağlık sorunlarının gün geçtikçe ortaya çıkması beslenme alışkanlıklarının değişmesi organik tarım ve gıda ürünleri pazarının gün geçtikçe büyümesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye en fazla organik tarım üreticisine sahip olan ülkelerden biri olmasına rağmen bu pazardaki payı maalesef oldukça düşüktür.  Diğer taraftan hem üretici avantajı hem de ekolojik şartların elverişliliği açısından Türkiye organik tarım pazarında yeterince pay alabilecek seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de organik tarım ürünlerinin ithalat-ihracat durumunu, pazarlama kanallarını ve tüketici tercihlerini inceleyerek ticaretinin artırılabilmesi için önerilerde bulunmaktır.

References

Akyol, A., 2017. Organıc Farmıng Actıvıtıes in Turkey. T.R. Mınıstry: of Food, Agrıculture and lıvestock General Directorate of Plant Production. Ankara.

Atabey, S., Gürdoğan, A., ve Yokaş, İ., 2016. Organik Tarım Tabanlı Eko-Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği. Social Sciences, 11(4): 270-287.

Atlı, S., 2005. Orgüder ve Dünya’da, AB Ülkelerinde Organik Ürün Pazarları ve İhracatındaki Gelişmeler. Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu.

Ayla, D. ve Altıntaş, D., 2017. Organik Üretim ve Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4).

Behr, H. C., 2022. The Organic Market in Germany -Highlights 2021 and 2022. Biofach Congress.

Çağdaş, E., 2003. Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Rapunzel Ltd. Şti.’de Yapılan Uygulama. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Diss. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, sayfa 68, 2003.

DEİK., 2014. Avustralya Ülke Bülteni. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Ankara. https://www.deik.org.tr/uploads/avustralya-ulke-bulteni-2014.pdf (Erişim Tarihi: 21.09.2022).

Demiryürek, K., 2011. Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye’deki Durumu. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1): 27-36.

Demiryürek, K., 2016. Organik Tarım ve Ekonomisi. T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ISBN: 978-605-9041-80-5, sayfa 112, Giresun.

DOKAP., 2018. Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Projesi. Organik Tarım Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu & Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Programı Tasarımı.

FIBL., 2022. Research Institute of Organic Agriculture FiBL. Organic Producuser Statistics. https://statistics.fibl.org/visualisation/key-indicators-on-organic-agriculture.html (Erişim Tarihi: 10/09/2022)

Hatunoğlu Durmaz, D., ve Açma, B., 2010. Türkiye ve Dünya’da Organik Tarımın Ekonomik Boyutu: Organik Tarımın Adana İli Ekonomisindeki Yeri. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İTO., 1999. Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları. İstanbul Ticaret Odası, 70, İstanbul.

Kurtar, E. S., ve Ayan, A. K., 2004. Organik Tarım ve Türkiye'deki Durumu. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 56-64.

Kurt, Z., 2006. Organik Tarım Ürünleri Pazarlaması ve Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Programı Yüksek Lisans Tezi.

Merdan K., 2014. Türkiye’de Organik Tarımın Ekonomik Analizi: Doğu Karadeniz Uygulaması. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. Erzurum.

Motomura, C., 2017. Gain Report. Japanese Organic Market. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number: JA7705. Osaka ATO/Japan.

Nakagawa, H., 2021. Japan - Organic Market Review 2021. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number: JA2021-0096. Osaka ATO/Japan.

Nasır, A., ve Kımıloğlu, H., 2006. Organik Tarım Ürünlerinin Ekonomik Boyutu ve Pazarlaması. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, sayfa 405-438.

Pinckaers, M., 2018. The Organic Market in the Netherlands 2018. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number: NL8006. Netherlands.

Sawatzki, K., 2016. Gain Report. Turkish Organic Market Overview. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number: TR6005. Ankara/Türkiye.

Soil Association., 2022). The Organic Market Report 2022. Soil Association Limited.

https://www.soilassociation.org/certification/trade-news/2022/february/09/organic-market-breaks-3bn-mark-showing-exceptional-growth-and-resilience/ (Erişim tarihi: 10.09.2022).

Tarım ve Orman Bakanlığı., 2022. Organik Tarımda Faaliyet Gösteren Ticari İşletmeler. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler (Erişim Tarihi: 20.09.2022)

USDA., 2022. International Agricultural Trade Report. USDA Foreign Agricultural Service U.S. Department of Agriculture. https://www.fas.usda.gov/data/opportunities-us-agricultural-exports-united-kingdom (Erişim Tarihi: 16.09.2022)

Willer, H., Trávníček, J., Meier, C., and Schlatter, B., 2022. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2022. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, and IFOAM –Organics International, Bonn.

Yuen, C., 2015. Gain Report. Organic Products Market. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number: HK1505. Hong Kong.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

YÜCEL, M., & DEMİRYÜREK, K. (2022). Organik Tarımda Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazar Olanakları. JINENIS, 1(2), 78–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487446

Issue

Section

Articles