Samsun İlindeki Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Eğitim Girişimciliği Örnekleri


Abstract views: 131 / PDF downloads: 67

Authors

  • ÖZLEM TEZEL İREM YAVUZ ANAOKULU

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7780139

Keywords:

Girişimci, Okul Öncesci, Eğitim, Samsun, Entrepreneur, Preschool, Education

Abstract

Bu çalışmada Samsun ilindeki okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliği örnekleri hakkında eğitim girişimcilerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Samsun il merkezinde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim hizmeti sunan 5 eğitim girişimcisinden oluşmaktadır. Çalışma grubundan alınan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda katılımcıların eğitimin mevcut girişimcilik potansiyelinin keşfedilmesini ve kullanılmasını teşvik ettiğini düşündükleri, çocukları çok sevdikleri ve okul öncesi dönem çocuklarının hayatlarına dokunmaktan haz duydukları, onlarla atölye çalışması yapmaktan mutlu oldukları için eğitim girişimcisi olmaya karar verdikleri görülmüştür. Kullanılan yöntem ve tekniklerin okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliğini diğer eğitim girişimlerinden ayırdığı, bu süreçte kaynak ve zamanı problemleri yaşadıkları, bunun için sektörün daha ileriye gitmesi adına kamu desteğine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.

References

Akgül, A. S. (2005). Yeni Ekonomi ışığında Eğitim Girişimciliği ve İstanbul’Daki Eğitim Girişimcileri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Austin, J., Stevenson, H, and Wei–Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?. Entrepreneurship theory and practice, 30(1), 1-22.

Berkowitz, M. W. (2000). Early character development and education. Early Education & Development, 11(1), 55-72.

Bird, B. J. (1989). Entrepreneurial Behavior, Glenview. Illinois: Scott, Foresman & Company.

Bozkurt, R. (2000). Girişimci ve rol bilinci. İş Fikirleri Dergisi, 12, 86-94.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar: Oyunlar-rontlar-saymacalar-şiirler (HM Şahin, Ed.). Ankara: Nobel Publishing.

Dinç, B. (2015). Okulöncesi eğitimin 4-5 yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Erkan, S. (2009). Fiziksel gelişim. Y. Özbay ve S. Erkan. (Ed.). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem akademi yayıncılık.

Oktay, A. (1990). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. Malatya Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2, 151-160.

Özbek, O. (2003). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu İlkelere Uyma Düzeyleri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Pan, V., Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Education Sciences, 10(2), 125-138.

Poyraz, H. (2003). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.

Soysal, A. (2015). Kamu Girişimciliği. İstanbul: Siyahinci Akademi.

Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci, İstanbul:Beta Yayınevi

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

TEZEL, ÖZLEM. (2023). Samsun İlindeki Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Eğitim Girişimciliği Örnekleri. JINENIS, 2(1), 01–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.7780139

Issue

Section

Articles