Sınıf Öğretmenlerinin Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi


Abstract views: 56 / PDF downloads: 23

Authors

  • Habibe S. yazar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7789152

Keywords:

Sınıf Öğretmeni, yenilik, yenilikçilik, Bireysel Yenilikçilik, individual innovativeness , classroom teacher , innovativeness , innovation

Abstract

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesi, yenilikçilik kategorilerine ayrılması ve kategorilerin sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, kıdem yılı ve okuldaki kıdem yılı  açısından incelenmesi  amaçlanmıştır.

Araştırma nicel araştırma olarak tarama modeli ile yapılmıştır. Çalışmada verileri toplamak için Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Kılıçer ve Odabaşı (2010) 'nın dilimize uyarladığı bireysel yenilikçilik ölçeği ve öğretmenlerin demografik bilgilerini öğrenmek için kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Çalışma 2022-2023 eğitim yılında Adıyaman iline bağlı Besni ilçesinde resmi devlet okullarında görevli 45 sınıf öğretmeninin katılımıyla yapılmıştır. SPSS istatistik programında verilerin analizi yapılmıştır. Betimsel analize bağlı olarak verilerin frekansları, yüzdeleri belirlenmiş olup t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  teknikleri de kullanılmıştır.

Çalışma neticesinde sınıf öğretmenlerinin çoğunluğunun, bireysel yenilikçilik kategorilerinden ''öncü'' kategorisinde  yer aldığı ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin yüksek düzeyde yenilikçi oldukları tespit edilmiştir.Öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, kıdem yılları ve okuldaki kıdem yıllarına  göre aldıkları bireysel yenilikçilik puanları arasında önemli bir farklılık görülmemektedir.

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

Habibe S. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. JINENIS, 2(1), 12–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.7789152

Issue

Section

Articles