OKULÖNCESİ EĞİTİMDE GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM


Abstract views: 423 / PDF downloads: 226

Authors

  • AYŞEGÜL YAMAN yusuf.49

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7789765

Keywords:

Girişimcilik, Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Girişimcilik

Abstract

Sosyal problemlerin çoğaldığı zamanımız toplumlarında, sosyal yaşam kalitesinin artması ve var olan problemlerin çözüme kavuşturulması için farklı, özgün etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal girişimcilik, bu eksikliği karşılamak, toplumsal sorunları çözmek ve yaratıcı çözümlerle toplumsal fayda yaratmak için oluşturulmuş bir kavramdır. Yeni nesil sosyal girişimcilik vizyonerlerini eğitmek, sosyal girişimciliğin sosyal faydalarını ve çözümlerini sürdürebilir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal girişimcilik eğitimi verilerek çevreye duyarlı, girişimci, yaratıcı, yetenekli, aktif ve yenilikçi bir gelecek nesil yetiştirilebilir.

Sosyal girişimcilik eğitiminin etkin bir şekilde verilebilmesi için anaokullarının gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapması gerekmektedir. Çocuklara sosyal girişimcilik eğitimi vermek için okul öncesi eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak için sosyal refah ve sosyal kalkınma için çalışan gönüllü kuruluşlar; Sosyal hizmetlerde, eğitimde, çevrede, sağlıkta, kültürde ve sporda anlamlı çevrelerde yer almak ve bu konularda kamuoyunu bilinçlendirmek için fırsatlar sağlayacaktır. Bu nedenle, okul öncesi sosyal girişimcilik eğitiminde gönüllü kuruluşların rolü oldukça önemli ve bu eğitime katkı sağlar niteliktedir.

References

Akpınar, S. (2009). Girişimciliğin Temel Bilgileri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Apak Sudi (2010), Taşcıyan H.Kamer, Aksoy Muzaffer “Girişimcilik Ve Sermaye Tedarik Yöntemleri” Papatya Yayıncılık Eğitim, 1.Basım, İstanbul 2010

Aytaç, Recep (1999), Elazığ’da Girişimcilik Ve Girişimci Kültür Elazığ Sanayi Ve Ticaret Odasına Kayıtlı İşadamları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 89517, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Halil Narman, 1999, Elazığ,

Betil, İ.; (2010), Girişimcilik Gündemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1): 2125.

Bırch K. and Whıttam, G.; (2006), The Role of the Social Economy, Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Sustainable Regional Development, Centre for Public Policy for Regions, Discussion Paper No. 12.

Bornstein, D. and Davıs, S.; (2010), Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press.

Bornsteın, D.; (2004), How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, New York: Oxford University Press.

Brock, D. D. and Kim, M.; (2011), Social Entrepreneurship Education Resource Handbook, Ashoka U, The University Division of Ashoka: Innovators for the Public.

Cansız, M. (2013). Türkiye’nin Yenilikçi Girişimcileri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Örneği. T.C. Kalkınma Bakanlığı. Ankara.

Certo, T. S. and MILLER, T.; (2008), Social Entrepreneurship: Key Issues and Concepts, Business Horizons, 52 (4): 267 - 271.

Çiftçi, M.; (2011), Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Öğrenci Sosyal Fayda Artışı (1997-2005), Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2).

Dalbudak Z.; (2006), Anaokulu Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Kullanmaları Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Dees, G., Emerson, J. and Economy, P.; (2001), Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneurs, John Wiley & Sons, Inc. New York.

Dees, G.; (1998), The Meaning of Social Entrepreneurship, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Ewing Marion Kauffman Foundation Working Paper.

Demir, Ö.; (2014), “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Sosyal Girişimcilik”, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Sosyal İşletme”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, ss. 347-356.

Denizalp, H.; (2007), Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik Rehberi, Ankara: Odak Ofset Matbaacılık.

Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

European Commıssıon; (2004), Action Plan: The European Agenda for on Entrepreneurship,ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/incubators/docs/action plan on entrepr eneurship.pdf , Erişim: 03.07.2022

Fowler, A.; (2000), NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid Social Entrepreneurship or Civic Innovation, Third World Quarterly, 21(4): 637 - 654.

Frumkın, P.; (2002), On Being Nonprofit: Conceptual and Policy Primer, Cambridge: Harvard University Press.

Glancey, K. and Mcquaıd, R.; (2000), Entrepreneurial Economics, NY: St. Martin’s Press, Inc.

İraz, R. (2005). Yaratıcılık Ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik Ve Kobi’ler. Konya: Çizgi Kitabevi

Kent, C. A.; (1990), Entrepreneurship Education: Current Developments, Future Directions, United States of America: Greenwood Publishing Group.

Küçükturan, G.; (2003), Okul Öncesi Fen Öğretiminde Bir Teknik: Analoji, Milli Eğitim Yayınları, 157 : 9-15.

Leadbeater C. and GOSS, S.; (1998), Civic Entrepreneurship, Demos, Public Management Foundation.

Leadbeater, C.; (1997), The Rise of the Social Entrepreneur, London: Demos.

Lıght, P. C.; (2009), The Search for Social Entrepreneurship, Washington, DC: Brookings Institution Press.

Lundstrom, A., Zhou, C., Von Frıedrıchs, Y., and Sundın, E.; (2013), Social Entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions, Vol: 29, Springer Science and Business Media.

Maır, J. and Martı, I.; (2006), Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction and Delight, Journal of World Business, 41: 36 - 44.

Marques, L.A and Albuquerqe, C.; (2012),. Entrepreneurship Education and the Development of Young People Life Competencies and Skills, ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1 (2), pp. 55-68.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı); (2004), Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği, Resmi Gazete: 8.6.2004/25486.

Mort, G. S., Weerawadena, J. and Carnegıe K.; (2003), Social Entrepreneurship: Towards Conceptualization, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8 (1): 76 - 88.

Müftüoğlu, M. T. Ve Durukan, T. (2004). Girişimcilik Ve Kobî’ler. Ankara: Gazi Kitabevi.

Pachıe, A. C. and Chowdhury, I.; (2012), Social Entrepreneurs as Institutionally Embedded Entrepreneurs: Toward a New Model of Social Entrepreneurship Education, Academy of Management Learning and Education, 11 (3): 494 - 510.

Sherman, S.; (2011), Teaching the Key Skills of Successful Social Entrepreneurs, http://www.ssireview.org/blog/entry/teaching the key skills of successful social entr epreneurs, Erişim: 03.07.2022.

Sıvathanu, B. and Bhıse, P. ; (2013), Challenges for Social Entrepreneurship, International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management.

Theobald R.; (1987), Rapids of Change: Social Entrepreneurship in Turbulent Times, Indianapolis, IN: Knowledge Systems, Inc.

Torokoff, M.; (2006), Opportunities for Schools to Develop Entrepreneurship Education: The Example of Estonia, Tallinn University of Technology, School of Economics and Business Administration Working Papers.

Vasakarıa, V.; (2008), A Study on Social Entrepreneurship and the Characteristics of Social Entrepreneurs, The ICFAI Journal of Management Research, 7 (4): 32-40.

Waddock, S. A. and Post, J. E.; (1991), Social Entrepreneurs and Catalytic Change, Public Administration Review, 51 (5): 393-401.

Worsham E. L.; (2012), Reflections and Insights on Teaching Social Entrepreneurship: An Interview with Greg Dees, Academy of Management Learning & Education, 11 (3): 442-452.

http://www.tema.org.tr (03.07.2022)

http://www.tema.org.tr (03.07.2022)

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

YAMAN, A. (2023). OKULÖNCESİ EĞİTİMDE GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM. JINENIS, 2(1), 68–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.7789765

Issue

Section

Articles